ZWROTY I REKLAMACJE

Procedura zwrotu towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.officyna.eu.

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia dostarczenia rzeczy do Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Koszt zwrotu rzeczy pokrywa Konsument.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.

Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszystko, co otrzymał.

W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia, Umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.


Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.officyna.eu.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z Umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Galeria officyna art & design Sp. z o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracowników Galerii officyna art & design Sp. z o. o, którzy stwierdzą czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny, do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności, wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży.

Przesyłki do reklamacji prosimy wysyłać na adres:
officyna art & design Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 107
02-011 Warszawa